циклене на паркет

  Циклене на паркет

ПАРКЕТ ПРЕНАРЖДАНЕ И РЕДЕНЕ

Пренареждане тип реставрация се извършва като паркета се вади ред по ред, замазката се покрива с лепило и паркета се полага във същия ред както е бил изваден парче по парче.


ЦИКЛЕНЕ:
Циклене на паркет се извършва с валова машина, поради спецификата на тази машина ъглите на помещението остават недостъпни,за тях се използва дискова машина и двете машини са обезпрашени.

ФУРИРАНЕ:
Фугира се само неподвижен паркет,ако перкета мърда след време пълнежа изпада(фугирането не премахва скьрцането).

ЛАКИРАНЕ:
Паркетът се лакира с цел запазване на дървото, подчертаване на неговата шарка и придобиването на блясък или мат.

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ ЦЕНИ

Циклене на паркет