циклене на паркет

  ПАРКЕТ ДЪБ
циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет
циклене на паркет циклене на паркет
циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет
 

 

ПАРКЕТ ДЪБ

В миналото дъбът е бил един от най-разпространените у нас дървесни видове, но поради хищническото отношение към дъбовите насаждения днес площта на дъбовите гори е значително намаляла. Освен това много от съществуващите дъбови гори са нискостеблени и малоценни. Засега у нас най-ценни високостъблени гори се намират в Странджа и Източна Стара планина.

У нас растат и образуват насаждения следните дъбови видове: цер, благун (граница), зимен дъб (горун, сладун), летен дъб и др.

Дъбът е дълговечен. Има дъбови дървета с възраст над 1000 години и с големи размери.

Дървесината на дъба е съставена от беловина и ядро. Беловината е тясна с жълтеникав цвят. Ядрото е оцветено тъмнокафяво в различни нюанси за отделните видове и в зависимост от условията на месторастенето. Дървесината е кръговопореста. Сърцевинните лъчи са широки и се забелязват в разрезите по напречна, радиална и тангенциална посока.

Изобщо дъбовата дървесина има превъзходни качества и най-важното - необикновена трайност поради съдържанието на дъбилни вещества. Съсъхва и набъбва умерено, много лесно се цепи и се подава на байцване. Незаменима е в производството на паркет и дюшеме.

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ ЦЕНИ

 
ПАРКЕТ ДЪБ