циклене на паркет

  Циклене на паркет
циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет
циклене на паркет циклене на паркет
циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет циклене на паркет
циклене на паркет

ПАРКЕТ ПРЕНАРЖДАНЕ И РЕДЕНЕ

Пренареждане тип реставрация се извършва като паркета се вади ред по ред, замазката се покрива с лепило и паркета се полага във същия ред както е бил изваден парче по парче.


ЦИКЛЕНЕ:
Циклене на паркет се извършва с валова машина, поради спецификата на тази машина ъглите на помещението остават недостъпни,за тях се използва дискова машина и двете машини са обезпрашени.

ФУРИРАНЕ:
Фугира се само неподвижен паркет,ако перкета мърда след време пълнежа изпада(фугирането не премахва скьрцането).

ЛАКИРАНЕ:
Паркетът се лакира с цел запазване на дървото, подчертаване на неговата шарка и придобиването на блясък или мат.

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ ЦЕНИ

Циклене на паркет